Advocatuur

28def.jpg

Rechtsbijstand

Wij staan mensen en bedrijven bij die in nood verkeren, waar grote problemen zijn opgetreden. Grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, integriteitskwesties, uit de hand gelopen conflicten, maar ook seksueel misbruik, mishandeling en dodelijke ongevallen. Wij staan u bij als partij in een (mogelijke) strafzaak: verdachte, slachtoffer, getuige.

We kennen onze wegen in juridische procedures, dat kan een strafzaak zijn maar het kan ook een intern onderzoek zijn bij een gemeente of een onderneming of een klachtprocedure.

Wij werken grondig en onderzoeken met u wat de oorzaak is van het probleem. We gaan daarbij geen conflicten uit de weg en werken op een zo menswaardige en respectvolle manier, ook met wederpartijen. Wij zoeken, samen met u, naar duurzame oplossingen.

Wij staan erom bekend dat wij voor mensen werken die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun daden en die bereid zijn om een verschrikkelijke gebeurtenis te gebruiken als voedingsbodem voor een positieve verandering in hun levens.

Advies & procedures voorkomen

In ongeveer de helft van onze zaken speelt er (nog) geen procedure en staan wij onze cliënten bij om dat zo te houden of in detail uit te werken wat de gevolgen zijn van een procedure of het doen van aangifte. Daarbij spelen vragen als:

✤ hoe ga ik of hoe gaan wij als organisatie om met #metoo?
✤ gaan we aangifte doen tegen iemand of zijn er andere mogelijkheden?
✤ wat kan ik doen als er aangifte tegen mij wordt gedaan?
✤ hoe ga ik om met hele ernstige aantijgingen in de media?

In dit soort zaken zijn wij raadgever en vaak ook coach.

Wij geven advies over integriteitsschendingen, ethische kwesties, over conflictstrategieën en begeleiden onze cliënten in de uitvoering van hun beslissingen daarin.