Advocatuur

28def.jpg

Advocaten

Wij hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en kunnen onze cliënten precies vertellen wat zij wel en niet kunnen verwachten in een strafzaak. Wij zijn gericht op oplossingen die recht doen aan het verhaal van onze cliënten en begeleiden ze op een manier waardoor zij zich gesterkt voelen en weer verder kunnen met hun levens.

We kennen onze wegen in juridische procedures, hebben een groot netwerk en zijn vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Uiteraard doen wij datgene wat er van een advocaat verwacht mag worden. Maar wij doen meer dan dat. Wij zoeken telkens weer naar de menselijke maat in ons werk. Zowel in de omgang met onze cliënten, als met de anderen waar zij mee te maken hebben. Wij staan erom bekend de juiste toon te kunnen aanslaan in onze contacten met wederpartijen, officieren van justitie en rechters. Daardoor escaleert een conflict of procedure niet (onnodig) en is men bereid naar het verhaal van onze cliënten te luisteren.

Wij werken grondig en onderzoeken met u wat de oorzaak is van het probleem. We gaan daarbij geen conflicten uit de weg en werken op een zo menswaardige en respectvolle manier, ook met wederpartijen. Wij zoeken, samen met u, naar duurzame oplossingen.

Advies & procedures voorkomen

In ongeveer de helft van onze zaken speelt er (nog) geen procedure en staan wij onze cliënten bij om dat zo te houden of in detail uit te werken wat de gevolgen zijn van een procedure of het doen van aangifte. Daarbij spelen vragen als:

✤ hoe ga ik of hoe gaan wij als organisatie om met #metoo?
✤ gaan we aangifte doen tegen iemand of zijn er andere mogelijkheden?
✤ wat kan ik doen als er aangifte tegen mij wordt gedaan?
✤ hoe ga ik om met hele ernstige aantijgingen in de media?