Advies


Als adviseur begeleiden wij onze cliënten in allerlei conflicten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een integriteitskwestie, een ruzie in de werksfeer, met een opdrachtgever of een familieconflict. We onderzoeken de sterke en de zwakke kanten, de mogelijke routes en oplossingen. Dat kan juridisch zijn, maar dat hoeft niet.

Daarnaast adviseren wij mensen met gewetensvragen en we begeleiden leidinggevenden in de zoektocht naar het goede in hun werk en het handhaven van hun morele kompas. Wij zijn analytisch en bevragend en betrekken het recht wanneer dat nodig lijkt of van ons wordt verwacht.

Ook collega-juristen, waaronder advocaten, zoeken ons regelmatig op om te sparren over hun werk. Bijvoorbeeld over het maken van de juiste keuze in een procedure, wat lang niet altijd makkelijk is zoals wij uit eigen ervaring weten. Ook kan het gaan over persoonlijk leiderschap, over zingeving en het in de praktijk brengen van een eigen visie op het vak.


21.jpg