BEMIDDELING

Samen_2def.jpgWij zijn allebei mediator geworden omdat het vaak eenvoudiger, vriendelijker en efficiënter is om samen naar een oplossing te zoeken van een probleem. Als bemiddelaar treden wij op in allerlei soorten conflicten, bij voorkeur buiten een procedure om. Als de andere partij (nog) niet mee wil werken, dan kijken wij als conflictbegeleider samen met u naar manieren om met het conflict om te gaan.

Strafrecht

Wij begeleiden gesprekken waarin een verdachte, die verder wil met zijn leven, bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden. Dat initiatief kan uit de verdachte komen. Soms is het het slachtoffer dat behoefte heeft aan een gesprek, vanwege de relatie met de verdachte, of juist om een nare gebeurtenis achter zich te kunnen laten.

Wij bemiddelen ook in zaken waar (nog) geen aangifte is gedaan, maar waar wel misdrijven hebben plaatsgevonden. Ook als advocaat bemiddelen wij of begeleiden wij een slachtoffer of verdachte in een mediation.


Familiezaken

Wij bemiddelen in familieconflicten. Niet alleen waar mensen uit elkaar gaan, ook broers en zussen of ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een (vaak onuitgesproken) ruzie. Soms is één gesprek onder onze begeleiding al genoeg om een situatie dragelijk te maken.

Wij zoeken op creatieve manier naar mogelijkheden om een gesprek aan te gaan. Dat kan ook een briefwisseling zijn bijvoorbeeld. Als de ander niet wil praten, dan kun je het gesprek aangaan met jezelf of met een buitenstaander. Wij zijn in staat om andere ingangen te vinden om het conflict aan te gaan door onze eigen scholing in conflicthantering.


Arbeidsconflicten

Daarnaast bemiddelen wij voor bedrijven wanneer er problemen zijn op de werkvloer: een opvolging van een bedrijf binnen de familie, een conflict met een werknemer, ook als de arbeidsovereenkomst niet opgezegd hoeft te worden. Hoewel dit doorgaans zakelijke mediations zijn, doen wij dit op een zo informeel en menselijk mogelijke manier.

Onze achtergrond als strafrechtadvocaat helpt hier altijd bij omdat wij gewend zijn om met elk probleem, hoe groot het ook is, te dealen en altijd weer de mens achter de daad te kunnen (laten) zien.