Advocatuur

Advocaten

Wij hebben jarenlange ervaring in het strafrecht en kunnen onze cliënten precies vertellen wat zij wel en niet kunnen verwachten in een strafzaak. Wij zijn gericht op oplossingen die recht doen aan het verhaal van onze cliënten en begeleiden ze op een manier waardoor zij zich gesterkt voelen en weer verder kunnen met hun levens.

We kennen onze wegen in juridische procedures, hebben een groot netwerk en zijn vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Uiteraard doen wij datgene wat er van een advocaat verwacht mag worden. Maar wij doen meer dan dat. Wij zoeken telkens weer naar de menselijke maat in ons werk. Zowel in de omgang met onze cliënten, als met de anderen waar zij mee te maken hebben. Wij staan erom bekend de juiste toon te kunnen aanslaan in onze contacten met wederpartijen, officieren van justitie en rechters. Daardoor escaleert een conflict of procedure niet (onnodig) en is men bereid naar het verhaal van onze cliënten te luisteren.

Wij werken grondig en onderzoeken met u wat de oorzaak is van het probleem. We gaan daarbij geen conflicten uit de weg en werken op een zo menswaardige en respectvolle manier, ook met wederpartijen. Wij zoeken, samen met u, naar duurzame oplossingen.

Interne onderzoeken en advies

Wij staan cliënten bij in interne onderzoeken, bijvoorbeeld bij integriteitsschendingen, bedrijfsongevallen en #metoo-zaken.

In ongeveer de helft van onze zaken speelt er (nog) geen procedure. Toch kan het strafrecht dan al van belang zijn, bijvoorbeeld bij vragen als:

✤ hoe ga ik of hoe gaan wij als organisatie om met een melding over misbruik?
✤ moet ik aangifte doen tegen iemand of zijn er andere mogelijkheden?
✤ wat kan ik doen als er mogelijke een aangifte tegen mij wordt gedaan?
✤ hoe ga ik om met ernstige aantijgingen in de media?