MEDIATION & BEMIDDELING

Mediation is het proces waarbij twee of meerdere partijen hun conflict samen proberen op te lossen. De mediator helpt daarbij, brengt partijen met elkaar in gesprek. Soms is een luisterend oor al genoeg, in complexere gevallen worden afspraken tijdens een mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat bemiddeling in of naast een procedure betrokkenen veel kan bieden. Dat is in de eerste plaats omdat de menselijke maat weer in beeld komt: partijen zien de ander en horen elkaars verhaal. Dat zorgt vaak voor begrip en toenadering.

Onze werkzaamheden bestaan uit, onder meer, een toenadering van de andere partij, het organiseren van een of meerdere gesprekken en de communicatie in dit proces. Meestal beginnen we met twee aparte intakes en vindt daarna een gezamenlijk gesprek plaats.

Als mediation, een formeel proces, niet gewenst is, dan kunnen we altijd op zoek naar een meer informele manier van in gesprek gaan en bemiddeling. Dat kan voor, tijdens en na een procedure, in of buiten elkaars aanwezigheid, met of zonder overeenkomsten. Excuses maken en aanvaarden is voor mensen soms zo waardevol, dat er verder niet veel meer nodig is.

PUBLICATIES

In het Advocatenblad, januari 2015, is Wikke geïnterviewd door Erik Jan Bolsius. Gepassioneerd vertelt zij over ons kantoor, onze missie en het belang van bemiddeling in strafzaken.

Tijdschrift Conflicthantering, nummer 4 2015, Mediation in strafzaken: een noodzakelijke aanvulling op het strafproces.

In deze bijlage leggen we uit waarom het strafproces tekortschiet waar het gaat om de belangen van de verdachte en het slachtoffer, op de langere termijn.

Advocatenblad, juni 2015, Verzoening in de strafpraktijk. Een praktische uitleg over mediation in strafzaken.

In de tweede editie van het Tijdschrift voor Herstelrecht van 2016 is een artikel verschenen van Klaartje Freeke over een andere, herstelgerichte benadering van het vak van de strafrechtadvocaat. Het gaat over een meer holistische aanpak, over hoe je als advocaat beter naar een client kunt luisteren en rekening kunt houden met alle facetten uit zijn of haar leven.

Opiniestuk in Trouw, augustus 2016, naar aanleiding van het besluit van oud-minister Van der Steur om geen geld te reserveren voor mediation in strafzaken.