The quality of mercy is not strained.
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath. It is twice blest:
It blesseth him that gives and him that takes.
'Tis mightiest in the mightiest

Shakespeare

21def.jpg

Wij begeleiden mensen die te maken hebben met onvergeeflijke daden, van een ander of van zichzelf. Het kan gaan om (seksueel) misbruik, onderdrukking, bedrog, geweld en zelfs de de dood van een ander. Ook staan wij mensen bij die terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld, in een vastgelopen scheiding, een ruzie met een collega of een langlopend familieconflict. De ernst van het verhaal is niet wat telt, maar de manier waarop dit conflict een rol speelt in jouw leven en de noodzaak om daar op een goede manier uit te komen.

In de loop van de tijd hebben wij ons gespecialiseerd in de bijstand in dit soort vergevingsprocessen, die een manier zijn om je te verzoenen met het verleden. Wij hebben meerdere opleidingen gevolgd die gericht zijn op vergeving en conflictbegeleiding en we hebben ons verdiept in de psychische en emotionele bijstand aan onze cliënten. Inmiddels geven wij geregeld les over dit onderwerp aan andere juristen, mediators, trainers en coaches.

Every conflict teaches us what we most need to learn

Het woord vergeving kan een hoop aversie oproepen bij mensen omdat ze denken dat ze daarmee niet echt voor zichzelf en het hen aangedane onrecht opkomen. Niets is minder waar. We gaan er juist vol in met als doel te onderzoeken wat je daarin hebt te leren. Soms is een rechtszaak of een pittig gesprek nodig. Maar onze ervaring is dat dat niet altijd (zacht uitgedrukt) oplevert wat mensen ervan hopen. Waar een vergevingsproces om draait, is het onder ogen komen van de schaduwzijde van onze levens. Zoals een cliënt van ons zei: eerst moet je zien wat kapot is, voordat je het kunt maken. Als je dat doet, is onze ervaring, dan komt er ook meer ruimte voor de lichtere kant.

Onze begeleiding bestaat uit gesprekken van minimaal een uur. Bij voorkeur in persoon maar het kan ook online of telefonisch. Per gesprek onderzoeken we wat er nodig is. Soms is een gesprek al genoeg, meestal vragen onze cliënten om meer begeleiding en spreken we vaker af. De kosten voor een vergevingssessie zijn € 200 (ex 21% BTW).