Wie we zijn

Klaartje Freeke

klaartje_freeke.jpg

Klaartje is sinds 2003 advocaat en sinds 2013 mediator. Voordat zij met Wikke haar eigen kantoor startte was zij werkzaam als advocaat bij verschillende advocatenkantoren. Zie Linkedin voor meer informatie.

Klaartje biedt bijstand aan iedereen die op zoek is naar hulp en openstaat voor een andere aanpak en wat zelfreflectie. Sommige mensen zoeken haar hulp ook buiten een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld voor advies bij het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is niet voor iedere cliënt even vanzelfsprekend en soms confronterend. Uiteindelijk is het doel van deze manier van werken dat cliënten weer verder kunnen met hun levens, zichzelf in de spiegel kunnen aankijken. Klaartje is naast advocaat en mediator in strafzaken ook bemiddelaar in zakelijke- en familieconflicten. Daarnaast faciliteert Klaartje groepsgesprekken en conferenties.

Ik sta vaak mensen bij die niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun verhaal. Dat hoeft niet te betekenen dat je iets toegeeft dat je niet hebt gedaan. Maar dat je eerlijk en oprecht bent. In het recht valt op dit terrein nog veel te winnen. Mijn cliënten zijn mij altijd dankbaar voor mijn begeleiding tijdens het proces, niet alleen omdat de afdoening van de zaak vaak ook een stuk gunstiger is.

Klaartje schrijft en is verbonden als gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is trainer Vreedzaam van de Vreedzame Wijk, was buurtbemiddelaar, is betrokken bij maatschappelijke projecten in Amsterdam-Noord en werkt met juristen maar ook met mensen vanuit andere disciplines aan vernieuwing in het recht.

freeke@freekemonster.nl
06-24628220


Wikke Monster

wikke_monster.jpg

Wikke is sinds 1999 advocaat en sinds 2013 mediator. Zij richt zich op volwassenen en kinderen die in een strafzaak terecht zijn gekomen, als verdachte of als slachtoffer. Wikke laat hen hun verhaal vertellen, zodat er naar ze wordt geluisterd. Ze is begaan met haar cliënten en heeft een hele persoonlijke aanpak.

Wikke heeft ruim 15 jaar ervaring opgedaan in de advocatuur bij verschillende advocatenkantoren, zie Linkedin voor meer informatie.

Ons strafproces kan schraal zijn voor de betrokkenen. Na een lange procedure en gesteggel over punten en komma’s, is de uitkomst vaak onbevredigend voor degenen om wie het eigenlijk draait. Ik zou willen dat het strafprocesrecht ons over een paar jaar, nadat mediation meer rol van betekenis heeft gekregen, meer ruimte biedt voor alternatieve oplossingen zoals vergeving en verzoening.

Wikke is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam ([JRAA). Daarnaast is zij als slachtofferadvocaat verbonden aan het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en Stichting Mens en Strafrecht. In het verleden heeft zij gewerkt voor Advocaten zonder Grenzen en als buurtbemiddelaar voor Beterburen. Wikke wordt regelmatig gevraagd op te treden als dagspreker op symposia en als gastdocent op het gebied van jeugdstrafrecht en mediation in strafzaken.

monster@freekemonster.nl
06-23363937